17
شهریور

اما چرا بسیاری از ورزشکاران به طور کامل از مصرف شکر اجتناب می کنند؟ : غذای مقوی


من مصاحبه ای با سرآشپز شخصی سابق رونالدو و نحوه ی حذف کامل قند تصفیه شده و رژیم کم چرب خواندم. آنها به طور مختصر به سرآشپز مسی اشاره کردند که به نظر می رسید همین کار را انجام می دهد.

آنها نمی گویند چرا ، و من فواید اجتناب کامل از شکر را از نظر برابری نمی فهمم.

من می دانم که قند زیاد می تواند منجر به دیابت شود. اما به نظر می رسد کلید اکثر دستورالعمل های بهداشتی “بیش از حد” است ، چرا اجتناب از قندهای فرآوری شده ضروری نیست؟