10
شهریور

اما چرا غذای فرآوری شده بد است؟ : غذای مقوی


ابتدا ، باید بپرسم غذاهای فرآوری شده چیست ، در صورتی که در مرور https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/processed-foods/ آمده است که برش ، انجماد ، ذخیره یا حتی تمیز کردن غذاها به معنی چرخاندن آنهاست به بنابراین وقتی صحبت از غذای بد می شود ، تبدیل غذا به غذای بد به چه معناست؟

علاوه بر این ، هنگام بررسی شاخص های رژیم غذایی ، غذاهای فرآوری شده ممکن است مقدار زیادی سدیم داشته باشند ، در حالی که دیگران ممکن است این سدیم را نداشته باشند ، اما مقدار زیادی قند دارند. آیا غذای تصفیه شده فقط غذایی با مواد مغذی زیاد است؟

دلیل بد بودن غذای فرآوری شده حتی در برچسب های مواد غذایی نیز مشخص است یا این دلیل جداگانه است؟