7
مهر

اما چرا فیبر کربن و کالری محسوب می شود؟ آیا واقعا به شما انرژی می دهد؟ : غذای مقوی


من سعی کردم از زمان افزایش وزن چند کیلو وزن کم کنم و بنابراین کالری شماری می کنم. فیبر در روز کربن محاسبه می شود ، اما هیچ اثری به جز کربن ندارد؟ آیا این اولین استفاده برای تغذیه باکتری های روده نیست؟ و اگر این به نوبه خود به سوزاندن کالری در جاهای دیگر کمک می کند ، چرا روی 4 کالری در گرم به عنوان کربوهیدرات حساب کنید؟

من نگران محاسبه اشتباه نیستم زیرا واقعاً علاقه دارم. هر دیدگاهی قابل قدردانی است!