22
شهریور

امگا 6: امگا 3 + تست روغن آفتابگردان Qسلام،

امگا 6 و امگا 3 را امتحان کردم – نتایج این بود:
نسبت ARA Omega-6 / EPA Omega-3: 4.89 (محدوده: 1.5 تا 3.0 ، بهینه = 2)

اول از همه ، متوجه شدم که این آزمایش از EPA به عنوان امگا 3 استفاده می کند. من فکر می کنم DHA را حذف می کند. آیا DHA قابل آزمایش است؟

ثانیاً ، پزشک معالج من https://bodybio.co.uk/products/bodybio-balance-oil- را توصیه کرد ، اما بعد از قرار ملاقات ، متوجه شدم که روغن حاوی آفتابگردان وجود دارد. من می دانم که روغن آفتابگردان هنگام گرم بودن دارای اکسیژن است و اثر این محصول سرد است ، بنابراین من فکر می کنم خوب است ..

اما همچنین ، من تعجب می کنم که چرا خوردن یک ترکیب Omega6 / Omega3 بهتر از یک امگا 3 تجاری ، بهتر است ، زیرا به نظر می رسد من باید اندازه گیری های خود را بهبود دهم … هر گونه فکر؟

ارائه شده توسط / u / Root-Reasons-Health
[comments]