انتقاد مقتدایی از عدم اجرای صورتحساب الکترونیکی – خبرگزاری مدرا


عباس مقتدایی در جلسه امروز مجلس در تذکر شفاهی اظهار کرد: زمانی که قرار شد نرخ ارز کالاهای اساسی آزاد شود، دولت باید فهرست کالاهای الکترونیکی را اجرایی می کرد اما تاکنون این امر محقق نشده است. اینجا مجلس و محل حفظ منافع مردم است.

وی در ادامه گفت: مجلس با دولت همکاری زیادی داشته است. انتظار می رود دولت نیز معیشت مردم را در نظر بگیرد. امید ما این است که به مردم توجه زیادی شود. صدور صورتحساب الکترونیکی حق بشر است و باید اجرا شود. مجلس واقعا کار می کند.