16
مهر

اورنیتین و آرژنین با افزایش سطح همراه است؟ : غذای مقوی


سلام Reddit ، پس از بررسی برخی گزارش ها ، متوجه شدم که بین اورنیتین و رشد HGH ، مشابه آرژنین ، ارتباط وجود دارد.

آیا این چیزی است که مورد توافق قرار گرفته است یا هنوز در حال بحث است؟

و آیا افزایش HGH همچنین منجر به افزایش قد برای افرادی می شود که هنوز در سن بلوغ هستند؟

با تشکر!