اگر بلد نیستی با معترضان حرف بزنی، چیزی نگو/ فکر می کنند با تحریک احساسات مردم به کشور کمک می کنند.


حیدری، نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره گفت: «این اصلاً یک پست تخصصی نیست. این شرایط نه تنها به وضعیت موجود کمک می کند، بلکه وضعیت فعلی را ایجاد می کند. این افراد بلد نیستند با معترضان صحبت کنند یا اصلا حرف نمی زنند. آیا شما باید چیزی بگویید؟ یا فکر می کنند با تحریک احساسات مردم به امنیت ملی کمک می کنند وگرنه. حالت دیگر این است که عمداً به بهانه پاسداری از نظام و انقلاب مردم را برای کمک به وضع موجود تحریک می کردند.

حیدری، نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این باره گفت: «این اصلاً یک پست تخصصی نیست. این شرایط نه تنها به وضعیت موجود کمک می کند، بلکه وضعیت فعلی را ایجاد می کند. این افراد بلد نیستند با معترضان صحبت کنند یا اصلا حرف نمی زنند. آیا شما باید چیزی بگویید؟ یا فکر می کنند با تحریک احساسات مردم به امنیت ملی کمک می کنند وگرنه. حالت دیگر این است که عمداً به بهانه پاسداری از نظام و انقلاب مردم را برای کمک به وضع موجود تحریک می کردند.

به گزارش ایسنا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی شهر گفت: عده ای بدون درک درست از اوضاع، عمدا یا ناخواسته به تداوم اغتشاشات کمک کرده اند و با برخورد تند و بی اساس، به تداوم اغتشاشات کمک کرده اند. به جای اینکه مردم را به آرامش دعوت کنند، به آشوبگران کمک می کنند.»

شهریار حیدری در پاسخ به برخی از شرایط موجود گفت: در شرایطی که وضعیت کشور به ناامنی می انجامد، هر حرفی می تواند به امنیت یا بی ثباتی کشور کمک کند. اینها موضوعاتی تحت عنوان «زبان کارشناسی» هستند.

وی ادامه داد: برخی اظهارات آنها غیرکارشناسی و نامناسب برای کشور است. آنها با کلمات خود به پیشبرد داستان کمک می کنند. برخی از آنها به جای منافع نظام، کشور، انقلاب و ملت، منافع شخصی خود را انتخاب کرده و به صلاح خود می گویند و سخنانشان نوعی تحریک احساسات و تهدید مردم است.

معترضان مخالف اصل مدیریت و رهبری نیستند

این عضو شورای اسلامی با بیان اینکه این اعتراض پیامی برای مسئولان دارد، گفت: به عنوان یک کارشناس امنیتی معتقدم بسیاری از اعتراضات مردم به وضعیت فعلی در خصوص بیکاری، تورم، اشتغال و رفتار انسانی است. مدیران آنها مخالف قانون اساسی نظام نیستند، اما عملکرد بد دولت های مختلف از گذشته تاکنون باعث اعتراض آنها شده است.

وی تصریح کرد: وقتی به شرایط مردم، معیشت، کار، تورم و به ویژه شرایط جوانان رسیدگی نمی شود، مردم اعتراض خود را در خیابان نشان می دهند.

حیدری با بیان اینکه اعتراضات باید موشکافی شود، گفت: مجموعه ای از تشکل ها به شکل اعتراضی اغتشاشات را دنبال می کنند بنابراین باید مردم و معترضان را از آنها جدا کرد زیرا معترضان زیرساخت ها و امنیت انسانی و کشور را از بین می برند. به نفع مردم و نظام و کشور نیست.

اگر آنها نمی دانند چگونه با معترضان صحبت کنند، چیزی نگویند. مجبوری حرف بزنی؟

نماینده قصرشیرین و سرپل ذهاب در مجلس اضافه کرد: از سوی دیگر برخی پست های تخصصی اصلا وجود ندارد; این شرایط نه تنها به وضعیت موجود کمک می کند، بلکه وضعیت فعلی را ایجاد می کند. این افراد بلد نیستند با معترضان صحبت کنند یا اصلا حرف نمی زنند. آیا شما باید چیزی بگویید؟ یا فکر می کنند با تحریک احساسات مردم به امنیت ملی کمک می کنند وگرنه. حالت دیگر این است که عمداً به بهانه پاسداری از نظام و انقلاب مردم را برای کمک به وضع موجود تحریک می کردند.

حیدری در ادامه با یادآوری گفت و گوی تلویزیونی خود با یکی از اعضای شورای اسلامی ایران گفت: در این مصاحبه تلویزیونی درباره لزوم توجه به مردم و حفظ امنیت صحبت کردم اما او همه را تروریست و جنایتکار خواند. این گونه سخنان دلسوزانه نظام و انقلاب و کشور نیست و اغلب به نفع دشمن بیان می شود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بار دیگر با تاکید بر اینکه «خط معترضان باید از مردم مشکل ساز جدا شود»، گفت: در شرایط کنونی بسیاری از فرماندهان و مسئولان تذکر و توصیه کرده اند. مردم به دلیل تخصص و دلسوزی که خط خود را از مخالفان جدا می کند که باید به آنها گوش داد؛ اسرائیل و آمریکا و امواج اپوزیسیون بیکار نمی نشینند و می خواهند استفاده کنند این وضعیت بد است طبیعتا نیروهای امنیتی باید امنیت را حفظ کنید، زیرا در هر کشوری اگر امنیت به خطر بیفتد، تمام تلاش خود را برای حفظ آن می‌کند.

وی ادامه داد: در این شرایط عده ای بدون درک درست از شرایط، خواسته یا ناخواسته به تداوم هرج و مرج کمک می کنند. به جای اینکه مردم را به آرامش دعوت کنند و گروه های معترض را از مخالفان نظام جدا کنند، با سختی های بی اساس خود به مردم آشفته کمک می کنند. وقتی مردم را تهدید می کنید، آنها از ترس آسیب رساندن به خودشان می خواهند شرایط ادامه پیدا کند تا آسیب نبینند.

وضعیت فعلی باید مسئولان را نگران کند

این عضو مجلس مسلمین در پایان گفت: در شرایط کنونی قربانیان از هر طرف چه شهید و چه کشته شده همه فرزندان این کشور هستند و جای نگرانی وجود دارد. من هم می گویم آب آنجا را اسرائیل جمع آوری می کند تا به کشور آسیب برساند. طبیعتاً حق حاکمیت با نمایندگان اسرائیل و آمریکا مخالف است که به وضوح اصل مدیریت را هدف قرار داده‌اند، اما وضعیت معترضان متفاوت است و اعتراض آنها باید شنیده شود و از هم جدا شود.