11
شهریور

اگر یک ماده قلیایی را با یک غذای اسیدی مخلوط کنم ، به چه صورتی به غذا آسیب می رساند؟اگر من جوش شیرین (بی کربنات سدیم) را با جوش شیرین مانند سرکه سیب / آب لیمو / اسید مالیک مخلوط کنم ، آیا با تبدیل آن به محلول قلیایی خواص مشخصه این اسید را از بین می برد؟

ارسال شده توسط / u / youcanupvote
[comments]