6
شهریور

ایده هایی برای آب سرد آمریکایی؟ : غذای مقوی


من شخصاً آن را دوست دارم. همچنین به نظر می رسد که آنها به دلیل دارا بودن مواد معدنی بالا و اسید سیتریک بسیار از بین می روند. آنها با سوکرالوس و اسید سیتریک شیرین می شوند ، بنابراین آسپارتام وجود ندارد. بچه ها نظرتون چیه؟ من هرگز مقاله بهداشتی رسمی روی بطری نوشیدنی شفاف آمریکایی ندیده ام و فکر می کنم افرادی که چشم های بهتری از من دارند باید به آنها نگاه کنند.