28
شهریور

این پست ترین احمق است.هرگاه شخصی در اینجا س controversال جنجالی می پرسد ، پاسخ این است: “خوردن سبزیجات بهتر از کیک است.”

من می توانم بیشتر این س questionsالات را از مادرم بپرسم و درجه ای از تحقیر و کمبود اطلاعات را دریافت کنم.

ارائه شده توسط / u / BlindMidget
[comments]