بازی خاطره با محتوای ورزشی | همه در مقابل کره جنوبی تعظیم می کنند، حتی داوران!همه در مقابل کره جنوبی تعظیم می کنند، حتی داوران!
تیتر یک روزنامه ورزشی در تاریخ ۲ ژوئیه ۲۰۰۲ مربوط به عملکرد تیم ملی کره جنوبی در جام جهانی ۲۰۰۲ توسط کره جنوبی بود که نتیجه آن دو بر یک بود و همه از عملکرد کره جنوبی شگفت زده شدند. البته اشتباهات قانونگذاران هم نقش داشت، ظهور و سقوط بزرگ کره جنوبی در ایتالیا، شما برای ما نوشتید که همه به کره جنوبی تعظیم می کنند. ، حتی داوران!

ترک ها به طور کلی قوی هستند
صعود قدرتمند تیم ملی ترکیه به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۰۲ کره و ژاپن یکی دیگر از موضوعات ورزشی بود و ترکیه با تمرین شنول گونش توانست بازی های درخشانی از خود به نمایش بگذارد.