6
شهریور

با امگا 3 پاشید؟ : غذای مقوی


هر روز به اندازه کافی ، من 2 تخم مرغ صبح می خورم و بعد از ظهر یک اسفناج و مقداری ساردین شاه اسکار با 1000 میلی گرم ویتامین نرم ماهی تهیه می کنم. من همچنین چیزهای دیگری مانند شیر ، رازیانه و بادام مصرف می کنم که معتقدم حاوی امگا 3 نیز هستند. آیا من با این انتخاب غذا اشتباه بزرگی می کنم؟ من ژل نرم را می خورم زیرا همیشه شنیده ام که افزودن ژل ماهی پس از خوردن ماهی سالم است ، اما اکنون تعجب می کنم که آیا زیاد است؟ من به خوبی می دانم که همه چیز خوب نیست