با خواندن روزنامه خبری که جنگنده قدیمی به من ۸۰۰ میلیون دادمهدوی کیا: اون جنگنده قدیمی به خاطر من ۸۰۰ میلیون پول گذاشت
اعتراف تکان دهنده مهدی مهدوی کیا، فرمانده سابق پرسپولیس تیتر یک روزنامه خبرروزی شد. به نقل از مهدوی کیا در واکنش به اتفاقات کمیته فنی نوشتیم: آن پیرمرد ۸۰۰ میلیون تومان برای من برداشت و در صورت نیاز مدارکش را برای بررسی ارائه خواهم کرد.

پروین به دنبال جاسوس کمیته فنی تیم پرسپولیس است
علی پروین مدیر فنی وقت پرسپولیس به دنبال کسی بود که جلسه اعضای کمیته فنی را به رسانه ها اعلام کند و این موضوع از دیگر مطالب روزنامه خبرزاشی بود.

قالنویی: آقا جواد نترسید بچه ها به حرف شما گوش کنند
امیر قلعه نویی سرمربی استقلال در رختکن این تیم به دفاع از جواد نکونام پرداخت و به او گفت بچه ها باید به حرف تو گوش کنند و اصلا از چیزی نترسند!