30
شهریور

بحث بر روی تخم مرغ – سالم یا مضر؟به نظر می رسد دو مکتب فکری در تخم مرغ وجود دارد.

من افراد زیادی را می بینم که می گویند تخم مرغ ناسالم است و شما باید حداقل دو تخم مرغ در هفته مصرف کنید ، در غیر این صورت به نوعی به بدن خود آسیب می رسانید.

از سوی دیگر ، (این را بسیاری از متخصصان تغذیه گوشتخوار مشاهده می کنید) اصرار دارد که تخم مرغ مانند سالم ترین صبحانه ای است که می توانید بخورید زیرا کربوهیدرات کمی دارد و پروتئین زیادی دارد.

پس حقیقت چیست؟ آیا 2-3 عدد تخم مرغ برای صبحانه خوب است یا بد؟

ارائه شده توسط / u / ac_slater10
[comments]