براده های فلزی در لفاف زعفران؟ – پایگاه خبری مدرا


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; علی حسینی گفت: دستکاری زعفران تنها با سبیل های فلزی نیست، بلکه می توان از سنگ، گیاهان رنگ شده، خاک و… نیز استفاده کرد. به عبارت دیگر، هر چیزی که منشأ غیر از زعفران داشته باشد، تقلبی محسوب می شود.

وی ادامه داد: ویدئویی که اخیرا منتشر شده اقدامی حساب شده برای لطمه زدن به اعتبار برند زعفران است و افرادی که این فیلم ها را می سازند قصد آسیب رساندن به محصول زعفران را دارند و به نوعی دشمن کشاورزان هستند. این، کار دشوار است. کشاورزان نیز زیر سوال رفته است.

یکی از اعضای هیئت مدیره شورای ملی زعفران افزود: ۱۰ سال است که می گوییم شناسایی زعفران از تقلب در این بخش جلوگیری می کند، زیرا زعفران از محل تولید مزرعه قابل ردیابی است. نرخ. دولت می تواند دقیقاً بداند زعفران در کشور چقدر است اما متاسفانه در این مورد فقط حرف و شعار شنیده ایم و قدمی برداشته نشده است.

حسینی تصریح کرد: باید متوجه باشیم که دیگر در زمینه تولید زعفران در دنیا تنها نیستیم و کشورهای زیادی با ما رقابت می کنند و به همین دلیل باید با دقت و احتیاط عمل کنیم.