11
شهریور

برای رشد چند ماده مغذی بخورید؟هی ،

درصد کمی از رژیم غذایی روزانه شما که باید بخورید چقدر است *؟ بدست آوردن 100٪ مواد مغذی مورد نیاز شما بدیهی نیست. آیا خوردن نصف آن کافی است؟

ممنون از راهنماییت و روز خوبی داشته باشی!

ارائه شده توسط / u / mayberight-maybenot
[comments]