بررسی تغییر فرآیند واگذاری شرکت های دولتی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ در برنامه هفتم توسعه.


در بیست و نهمین کمیسیون مشترک مجمع برگزار شد.

شنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ – ۱۳:۲۶

تشخیص مونتاژ

تهران (پانا) – اعضای کمیسیون تلفیق مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد کمیته ویژه این کمیسیون در خصوص اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و سهم نهادهای عمومی غیردولتی در فعالیت های اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. .

به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نشست کمیسیون مشترک که به ریاست دکتر محمدباقر ذوالقدر و حضور سایر اعضای شورا رئیس مرکز پژوهش ها. دادگاه اسلامی، نماینده قوه قضائیه و نماینده ستاد کل نیروهای ارتش، اعضای کمیسیون مشترکاً موضوع اجرای بند (ج) آئین نامه ۴۴ و تغییر مفاد آن را بررسی کردند. انتقال و کاهش نقش نهادهای غیردولتی در فعالیت‌های اقتصادی که بخش خصوصی و شرکت‌ها در آن فعال هستند و با گنجاندن این رویکرد در قالب برنامه راهبردی هفتم و برنامه مورد توافق در نشست زمینی.

در این جلسه محمدجواد ایروانی و سید مرتضی نبوی، صادق واعظ زاده، حسین مظفر، سید مصطفی میرسلیم، سعید جلیلی، غلامرضا آقازاده و داود دانش جعفری و اعضای جلسه و نمایندگان تشکل های مرتبط با این موضوعات به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند و ادامه این مسئله. و بررسی سایر سیاست های کلی برنامه هفتم به جلسه بعدی کمیسیون مشترک موکول شد.