برق ۳۰ دفتر در تهران قطع شد


سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ – ۲۳:۴۹

تزکری برک برک خوراسان سکویک به 124 دانشو پر برکوک

تهران (پانا) – شرکت توزیع نیروی برق استان تهران امروز (سه شنبه) اعلام کرد که برق بیش از ۳۰ دفتر در پایتخت قطع شده است که به هشدارهای ارائه شده در خصوص کاهش مصرف برق توجهی نشده است.

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ افزود: بر اساس مصوبه هیات دولت مبنی بر لزوم کاهش حداقل ۳۰ درصدی مصرف برق کلیه نهادهای اداری و اجرایی پایتخت، توزیع برق در بیش از ۳۰ کشور -استان دستگاه های اجرایی در پایتخت که به دلیل بی احتیاطی، قطع شدند

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به تداوم دمای هوا در روزهای آینده و همچنین افزایش مصرف برق و نیاز به پایداری شبکه به منظور تامین آسایش و رفاه همشهریان و همه ما در پایتخت ثبت شده است. از آنها خواسته می شود تا با استفاده از برق به ویژه در ساعات اوج مصرف، این شرکت به ارائه خدمات به مشترکان پایتخت کمک کند.