28
شهریور

برچسب مواد غذایی روی بال سبزیجات بسیار اشتباه به نظر می رسد: غذای مغذی


من این بال ها را بر پایه سیتان از سوپرمارکت تهیه کردم ، اما در تشخیص برچسب غذا مشکل داشتم.

در هر 100 گرم ، 214 کیلو کالری ، 16 گرم چربی ، 32.4 گرم پروتئین و 6.9 گرم کربوهیدرات دارد.

این مقدار باید به 301.2 کیلوکالری برسد ، که بسیار متفاوت از 214 است. تفاوت آنقدر زیاد به نظر می رسد که نباید گرد و غیره باشد. آیا توضیح معتبری وجود دارد؟