برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی تشکل های دانشجویی استان اصفهان


جلسه شورای برنامه ریزی دانش آموزی استان اصفهان با حضور مهدی نم نبات معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل، مرتضی شکری رئیس اداره فرهنگی و هنری، اردوها و موسسات آموزشی اداره کل و اکبر رحمتی برگزار شد. مدیر کانون دانشجویی استان اصفهان.