30
شهریور

بر اساس گیاهان در مقابل سوالات گیاهی- معنایی: غذای مغذی


من و متخصص تغذیه از اصطلاح “رژیم گیاهی” به عنوان دو مورد متفاوت استفاده کردیم. آیا این به معنای رژیم گیاهخواری (بدون محصولات حیوانی) یا رژیم گیاهی با محصولات حیوانی است که توسط افراد کمی استفاده می شود یا گهگاه مصرف می شود؟ فقط در مورد رژیم غذایی س askingال می کنم ، می فهمم که گیاهخواری اغلب با تغییر شیوه زندگی خاصی همراه است (بدون پوست ، بدون محصولات مراقبت از پوست حیوانات و غیره) من عبارت “رژیم غذایی بر اساس” گیاهان “اغلب استفاده می شود ، و من فقط می خواهم مطمئن باش درست متوجه شدم متشکرم.