7
مهر

بنابراین غلات کامل سالم هستند یا خیر؟ : غذای مقوی


ما باید عادت استفاده از کلمه “سالم” را هنگام صحبت در مورد مواد مغذی ترک کنیم. بیشتر اطلاعاتی که در زندگی من درباره کربن به طور کلی خوانده ام از دیدگاه بدن است ، در اینجا یک DIA کربن ساده و دشوار است زیرا زمان کربن تحت تأثیر سطوح انرژی ، کنترل انسولین و همچنین ذخیره مستقیم چربی قرار می گیرد. هنگام انجام کارهایی مانند بدنسازی و تلاش برای کاهش چربی و عضله سازی ، همه چیز بسیار مهم است. اما از نظر سلامتی و اینکه آیا یک نوع کربوهیدرات بستگی به شخص شما دارد ، “سالم” بستگی به شما دارد ، یعنی شما دیابتی هستید ، یا عدم تحمل گلوتن و غیره. کیفیت کیفیتی که تحت تاثیر خشکی نان تست قرار می گیرد غلات کامل یا غیره است. فقط 2 سنت من دوست ندارم کلمه “سالم” را با کربوهیدرات اشتباه بگیرم ، اما سوال اشتباهی مطرح می شود.