10
شهریور

بهترین زمان برای دریافت مقدار زیادی پروتئین؟ : غذای مقوی


بنابراین وارد ارتش شدم. اکنون در AIT ، زمان آرامش فرا رسیده است ، اینطور نیست؟ دریافت پروتئین با کیفیت از رژیم dfac که من مجبور بودم 3 بار در روز بخورم ، واقعاً سخت بود ، شروع خوبی برای سفر پرستاری من نبود ، اما ما به آنجا رسیدیم.

مشکل اصلی این است که من فقط 3 بار پروتئین ندارم ، بعد از تمرین بعد از ظهر کمتر تکان می خورم. بنابراین بیشتر رژیم غذایی من سعی می کنم 40-60 گرم پروتئین در زمان جلسه بخورم ، که در خانه سعی می کنم از بسیاری از وعده های غذایی کوچک استفاده کنم.

آیا خوردن سه مربع مانند این به ماهیچه آسیب می رساند یا چربی بدن را از دست می دهد؟ آیا توصیه ای در مورد بهترین روز برای دریافت بیشتر مواد مغذی چیست؟