15
شهریور

بهترین چیز برای سینه مرغ: غذای مغذی


بنابراین من سینه مرغ ساده را بسیار دوست دارم زیرا 180 گرم خام تنها 198 کالری دارد ، که بسیار عالی است! اما مشکل من در مورد آنچه دارم است. من گندم را امتحان کردم که کالری کمی که دارد را پر می کند ، اما من نمی خواهم فقط سبزیجات بخورم و سپس همه کربوهیدرات هایی که با کالری مطابقت ندارند. من قصد دارم گوشتم را با چیزی که حدود 330 کالری را پر می کند مخلوط کنم. هر گونه پیشنهاد؟