بیوگرافی حسن همتی بهترین بازیگر مرد سریال خانه نمایش یاقی


حسن همتی او یکی از بازیگران سینما و تلویزیون ایران است که بازی در سریال یاغی دلیل محبوبیت اوست. بیوگرافی حسن همتی حتی پارسا پیروزفر را می توان از بازیگران این سریال نام برد.

چکیده زندگینامه حسن همتی

نام حسن همتی
ظاهر شد
وضعیت تأهل ناشناس
کار کردن اقدام کردن
وضعیت حسن همتی
حسن همتی

بیوگرافی حسن همتی

حسین همتی او بازیگری کوتاه قد و با استعداد است که متاسفانه از زندگی خصوصی او اطلاعی در دست نیست.

عروسی حسن همتی

از وضعیت تأهل حسن همتی اطلاعی در دست نیست.

آثار حسن همتی

از دیگر فعالیت های حسن همتی خبری نیست.