بیوگرافی حسین پورکریمی بازیگر فیلم گربه سیاه با شاخ واقعی


حسین پورکریمی او یکی از بازیگران جوان و آینده دار ایرانی است که فیلم گربه سیاه یکی از بهترین آثار اوست. بیوگرافی حسین پورکریمی آنها بوده اند. از بازیگران مقابل حسین پورکریمی در این فیلم می توان به ترلان پروانه اشاره کرد.

خلاصه ای از بیوگرافی حسین پورکریمی

نام حسین پورکریمی
ظاهر شد
وضعیت تأهل ناشناس
کار کردن اقدام کردن
مشخصات حسین پورکریمی
حسین پورکریمی

بیوگرافی حسین پورکریمی

حسین پورکریمی بازیگر جوان و خوش آتیه ای است که متاسفانه از زندگی خصوصی او اطلاعی در دست نیست.

عروسی حسین پورکریمی

از وضعیت تأهل حسین پورکریمی اطلاعی در دست نیست.

آثار حسین پورکریمی

  • فیلم گربه سیاه
  • یک سری هرج و مرج
  • سریال رزرگ
  • نمایش چهل ویکی
  • برنامه حسن کچل
  • یک سری انحرافات