بیوگرافی شهره مکری بانوی توانمند و هنرمند تئاتر، سینما و تلویزیون ایران


شهره مکری او یکی از بازیگران سینما و تلویزیون ایران است که بازی در نمایش خیس خواب ماهی دلیل محبوبیت اوست. بیوگرافی شهره مکری از بازیگران ایرانی می توان به میثاق جمشیدی اشاره کرد.

خلاصه ای از زندگی شهره مکری

مشخصات شهره مکری
شهره مکری

بیوگرافی شهره مکری

از زندگی خصوصی شهره مکری اطلاعی در دست نیست.

عروسی شهره مکری

شهره مکری متاهل و همسرش ایلرضا مهران بازیگر تئاتر ایران است.

آثاری از شهره مکری

  • ماهی خیس نشان دهنده خواب است

از دیگر فعالیت های شهره مکری اطلاعی در دست نیست.