بیوگرافی فرهاد دلاوری وینر معروف اینستاگرام و همسرش


فرهاد دلاوری او یکی از برندگان اینستاگرام است. تولید خبر خنده دار به همراه همسرش شهرت بیوگرافی فرهاد دلاوری از جمله بازیگران ایرانی می توان به پروین سلیمانی افزود.

خلاصه بیوگرافی فرهاد دلاوری

نامفرهاد دلاوری
ظاهر شد
همسرفاطمه کاملی
کار کردناینستاگرام وینر
وضعیت فرهاد دلاوری
فرهاد دلاوری

بیوگرافی فرهاد دلاوری

متاسفانه از زندگی خصوصی آقای فرهاد دلاوری جز ارائه مطالب اینستاگرامی و حواس پرتی اطلاعاتی در دست نیست.

عروسی فرهاد دلاوری

همسر فرهاد دلاوری، فاطمه کاملی نیز از خالقان اینستاگرام است.

فاطمه کاملی
فاطمه کاملی