تعیین تقسیم اموال تملک حاصل همکاری مجری و قوه قضاییه است – پایگاه خبری مدرا


سیدعبدالمجید اجتهادی در مراسم رسمی سازمان جمع آوری و فروش اموال خوزستان در جمع وزیر اقتصاد گفت: رئیس جمهور سه وظیفه به سازمان اموال واگذار کرد که یکی از این کارها است. تجدید ساختار سازمانی ملک، تملک و بیماری های آن سه ماه طول کشید تا ساختار جدیدی ایجاد شود.

وی افزود: اصلاح قانون و ساماندهی انبارها و اطلاع از اینکه کالاها به چه چیزی اختصاص می یابد از وظایف رئیس جمهور بود که به شدت تلاش شده تا اجرایی شود.

اجتهادی گفت: ساختار سازمان اموال اصلاح و پس از پیگیری وزیر اقتصاد ظرف ۳ ماه ساختار جدید ابلاغ شد. همچنین در خصوص اصلاح قانون نیز تاکنون با وجود اینکه دستور عمل شده اما چیزی از سوی مجلس اعلام نشده است.

وی گفت: در زمینه ساماندهی و توزیع کالا و ساماندهی انبارها در دوره سیزدهم اجناس به ارزش بیش از ۱۱ هزار تومان به انبارها اختصاص یافت.

اجتهادی افزود: بعضاً برخی از این کالاها مربوط به ۲۰ سال پیش بود که هیچ اقدامی برای تعیین تکلیف آنها انجام نشد. در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد مواد ته نشین شده در انبارها شناسایی شده است.

معاون وزیر اقتصاد درباره وضعیت فروش کالاهای انبار شده گفت: فروش کالا در انجمن کالا ۱۹۸ درصد افزایش یافت و کالاهایی که در انبارها بود به روش های زیر به فروش رسید. در قانون مشخص شده است.

اجتهادی تصریح کرد: در مورد توزیع اموال نیز اگر همکاری و همکاری بین مرجع و قوه قضائیه صورت نمی گرفت، توزیع کار حل نمی شد.

وی افزود: در حال حاضر هیچ گونه دپوی کالا در انبارهای خود نداریم و کالاهای مربوط به سال های گذشته بسیار کم است.

منبع: ایسنا