13
شهریور

تفاوت بین کمبود کالری معمولی + و فاصله کمبود کالری اصلی چیست: رژیم غذایی مغذی


تفاوت فیزیکی / متابولیکی / رفتاری و تغییر بین کمبود کالری مزمن (اجازه دهید تا -200 کیلوکالری در روز به مدت 30 روز) در مقایسه با فاصله بین از دست دادن شدید انرژی (800 کیلو کالری هر 4 روز به مدت 30 روز) باید در مورد روزه داری (~ 0kkal / day) اما فقط کمترین میزان انرژی مورد نیاز / d)

بهترین راه برای گرفتن بیماری پوستی چیست. آیا مبادله ای وجود دارد؟ یا فقط انتخاب شخصی؟

فقط برای علاقه شما ، آن را به دو دست بگیرید (از نظر علمی) 🙂