تکرار اتهامات غیرمستند علیه ایران وفاداری سازمان ملل را تضعیف می کند


یکشنبه ۲۹ ژوئن ۱۴۰۱ – ۰۰:۰۵

    کاظم غریب آبادی

تهران (پانا) – دبیرکل حقوق بشر سازمان ملل متحد در پاسخ به گزارش دبیرکل سازمان ملل، تکرار ادعاهای غیرمستند علیه ایران را اعتبار سازمان ملل متحد تضعیف می کند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی مرکز حقوق بشر، «کاظم غریب آبادی» معاون وزیر امور خارجه و دبیر شورای حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به دبیرکل سازمان ملل در توئیتر نوشت. گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران: گزارش دبیرکل که پاسخگوی نظر کمتر از یک درصد مردم ایران است، برای رد ادعای وی مبنی بر اینکه گزارش حاوی اطلاعات ارائه شده نیز هست، کافی است. کپی و ثبت ادعاهای بی اساس جاوید رحمان، به اصطلاح گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، توسط سازمان ملل متحد، تمامیت آن را تضعیف می کند.

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، اتهامات متعددی را علیه ایران مطرح کرده است.