تکمیل پروژه های نگهداری در برابر خطرات عمومی و تکمیل فاز اول طرح امنیت ملی در رباط کریم.


یازدهمین جشنواره سلامت جوانان، مرکز یاوران سلامت، تقویت و مدیریت سیاست ملی برندسازی، پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای مضر و اختتامیه مرحله اول سیاست ملی مبارزه با دخانیات توسط آیت الله هاشمی برگزار شد. تالار رفسنجانی و حضور مسئولین شهرستان رباط کریم.