17
مهر

جایگزینی غذا قبل از ورزش نیاز به مشاوره داردسلام ، رژیم غذایی معمول من در 2 ماه گذشته سیب زمینی ، ماهی تن و تخم مرغ سرخ کرده بود ، اما من از این مخلوط خسته شده بودم و می خواستم آن را تغییر دهم یا حداقل سیب زمینی سرخ شده را نگه دارم ، پیشنهاداتی با هر دو دست گرفته شده است ، فقط نگه دارید در نظر داشته باشید که طعم بسیار مهم است ، متشکرم!

ارائه شده توسط / u / exo313
[comments]