جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهرانجلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران، امروز ۲۵ اردیبهشت، در استانداری تهران برگزار شد.