جنجالی ترین انتقال تابستان تکمیل شد/ انتقال ستاره سابق پایتخت به تیم رقیب.اتلتیکو مادرید رسما از انتقال سرخیو رگیلون، مدافع چپ تاتنهام خبر داد.

این بازیکن ۲۵ ساله که در آکادمی رئال مادرید بزرگ شده است، در یک انتقال جنجالی به رقبای فصل قرض داده شده است.

رجیلون از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ عضو رئال مادرید بود.