جنگ ایران و اسرائیل پس از چشم انداز


همشهری آنلاین: «میر بن شباط» رئیس سابق شورای امنیت رژیم صهیونیستی گفته است که جنگی بین این رژیم و ایران به ویژه در بخش سایبری وجود دارد.

او به روزنامه عبری «گلوبس» گفت که نبردی که در واقع پس از حوادثی انجام شد، ادامه دارد و او نمی‌داند چه زمانی به پایان می‌رسد.

بن شبات در ادامه از دولت آمریکا درخواست کرد تا «اصل قدرت» را علیه ایران نشان دهد و «انتخاب نظامی» را روی میز بگذارد.

وی گفت: بدون این انتخابات، ایران به برنامه هسته ای خود ادامه می دهد و مانع یا نیرویی در مقابل آن نخواهد بود.

بن شبات همچنین گفت: واشنگتن نه تنها باید به این بسنده کند، بلکه باید تحریم های اقتصادی علیه ایران اعمال کند که شهروندان ایرانی را علیه رژیم حاکم تحریک کند.

وی ادامه داد که منطقه غرب آسیا فراتر از یک وضعیت جدید نظم و شاید در نوع خود بی نظیر است، وضعیتی که در آن مرزهای بین کشورهای منطقه خود محو شده است.

بن شباط درباره عادی سازی روابط بین الملل با رژیم صهیونیستی گفت: کشورهای میانه رو عرب سنی اسرائیل را شریک قانونی خود در بسیاری از مناطق منطقه می دانند.

هفته گذشته رسانه ها از حمله سایبری به ساختمان های دولتی رژیم صهیونیستی و کلاهبرداری در سامانه بورس تل آویو خبر دادند.

علیرغم دخالت دولت صهیونیستی در تولید بدافزار و پتانسیل آن در حملات سایبری، حملات سایبری علیه سازمان های امنیتی دولتی و خدمات اساسی به یک تهدید تبدیل شده است.