حکم انتصاب مهندس حسنی بعنوان مدیر شرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه پارس


حکم انتصاب مهندس حسنی بعنوان مدیر شرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه پارس

طلانیوز: مهندس حسنی بعنوان مدیر شرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه پارس منصوب شد.

به گزارش طلانیوز:   حکم انتصاب وی به شرح زیر می باشد:

سریعترین رژیم لاغری