خواه یا نه ممکن است دوگانه باردار هستید؟ آن را در افکار شخصی قرار دهید


باردار بودن برای مادری کدام ممکن است {در این} ۹ ماه مشکلات زیادی را پایین بالا می گذارد، اتفاقی است کدام ممکن است مسکن را تنظیم می دهد. او اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است متوجه شد باردار {است تا} سرانجام حمل فرزندش، اجتناب کرده اند احساسات شخصی رفتن می تدریجی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر او دوگانه باردار باشد، هر چیزی کدام ممکن است ممکن است بافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص خواهید کرد حتی تا حد زیادی متورم می تواند. همراه خود این جاری، مواردی موجود است کدام ممکن است خوب مادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار در صورت از گرفتن دوگانه باید در تذکر داشته باشند.

کودکان تا حد زیادی، اسید فولیک تا حد زیادی

اسناد اسید فولیک را برای خانمها باردار طرفدار می کنند، از این اسید به جنین در جاری انبساط {کمک می کند} به همان اندازه اجتناب کرده اند نقایص مادرزادی جلوگیری تدریجی. در حالت اندیشه آل، مادری کدام ممکن است خوب کودک نوپا دارد باید ۰.۴ میلی خوب و دنج اسید فولیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادران دوگانه باید ۱ میلی خوب و دنج در روز اسید فولیک بلعیدن تدریجی.

بنر بارداری

کودک های تا حد زیادی، مراجعه تا حد زیادی به دکتر

بعد از همه همراه خود باردار بودن دوگانه، دکتر مراقبت های بیشتری را طرفدار می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مراقبت تا حد زیادی، برای مشاوره متخصص دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زایمان تا حد زیادی تبدیل می شود. قابل دستیابی است مجبور شوید سونوگرافی های بیشتری انجام دهید به همان اندازه انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت نوزادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این سلامت ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرگونه سیگنال ای اجتناب کرده اند زایمان نابهنگام خاص شود.

علائم بالای باردار بودن در دوقلوها

باید هوشیار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیگنال‌هایی کدام ممکن است قابل دستیابی است در زنانی کدام ممکن است دوگانه باردار هستند، ملاحظه کرد. برخی اجتناب کرده اند آنها

  • تهوع صبحگاهی قابل دستیابی است شدیدتر شود
  • لکه سوراخ بینی قابل دستیابی است در سه ماه اول افزایش یابد
  • مادران می توانند ۲ برابر تا حد زیادی اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است خوب جنین دارند درآمد داشته باشند
  • مادران تا حد زیادی کشف نشده ابتلا به دیابت باردار بودن هستند
  • احتمال {فشار خون بالا} {به دلیل} باردار بودن نیز افزایش خواهد یافت

مسائل بالقوه مرتبط همراه خود باردار بودن دوگانه

همراه خود ۲ کودک نوپا، قابل دستیابی است در ۴۰ هفتگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این زایمان عوارضی وجود داشته باشد.

سقط جنین: عناصر متعددی قابل دستیابی است در نتیجه سقط جنین شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت مادر یکی اجتناب کرده اند عناصر بی نظیر است.

اکلامپسی: این می تواند یک عارضه انتقادی باردار بودن است کدام ممکن است در آن {فشار خون بالا} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم ناگهانی صورت، بازو ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاها رخ می دهد. کنترل کنید از این اتفاق در سه ماهه سوم باردار بودن رخ می دهد.

تولد نابهنگام: اگر مادر علائم کودک نوپا نارس را آرم دهد، احتمال اینکه کودک نوپا نارس به دنیا بیاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به بستری شدن در بیمارستان داشته باشد، به همان اندازه روزی کدام ممکن است نوزادان کنار هم قرار دادن درگیر شدن برای مقابله با شوند، بیش از حد است.

تا حد زیادی بیاموزید: مراقبت اجتناب کرده اند کودک نوپا نارس: ایده ها مهم برای روز جهانی نارس

سزارین: دختران می توانند در صورت باردار بودن دوگانه، پس اجتناب کرده اند معاینه صحیح، زایمان واژینال را محدوده کنند. حتی وقتی مادر بخواهد، اگر کودک نوپا اول سطح باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت کودک نوپا تولید دیگری نادرست باشد، هر دو اگر مسائل عکس وجود داشته باشد، دکتر قابل دستیابی است خوب اورژانس را محدوده تدریجی. بخش C.

وزن کم هنگام تولد: مشکلات پزشکی انتقادی قابل دستیابی است همراه خود وزن کم هنگام تولد در کنار باشد. نوزادان نارس معمولا وزن به سختی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به مراقبت های پزشکی بیشتری دارند.

خونریزی (خونریزی غیرقابل مدیریت) در هنگام زایمان: اگر رحم منقبض نشود قابل دستیابی است بعد اجتناب کرده اند زایمان خونریزی بعد اجتناب کرده اند زایمان {اتفاق بیفتد}. قابل دستیابی است باعث اجتناب کرده اند بازو درگیر شدن خون زیادی شود کدام ممکن است در نتیجه کاهش فشار خون تبدیل می شود. خوب دکتر باید فوراً این موضوع را در تذکر بگیرد از افت فشار خون قابل دستیابی است در نتیجه شوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی مادر شود.

انتخاب های زایمان برای دوقلوهای باردار

معمولا روزی کدام ممکن است مادران تنها خوب فرزند به دنیا می آورند، فاصله باردار بودن به بیش اجتناب کرده اند ۴۰ هفته می رسد. با این حال در اشیا باردار بودن دوگانه، قابل دستیابی است مادر در شبیه به هفته ۳۷-۳۸ زایمان تدریجی. اگر دوگانه به سختی نارس باشد، این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است دوگانه در NICU باقی نگه دارد.

حیاتی است کدام ممکن است انتخاب های زایمان را همراه خود دکتر شخصی {در میان} بگذارید. آنها بهتر از انتخاب کردن با توجه به وضعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن بودن هر دو نبودن زایمان خالص هستند. اگر زن دوگانه باردار باشد، زایمان سزارین نیز خوب انتخاب است.

مادر باردار همراه خود دوقلوها برای مراقبت اجتناب کرده اند کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودش به سادگی، کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه بازو روی عرشه خواستن دارد. خانوار ویژه به ویژه شوهرش باید اجتناب کرده اند تذکر روحی، روحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنی اجتناب کرده اند او حمایت تدریجی. اجتناب کرده اند تقاضا کمک خجالت نکشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود دکتر هر دو متخصص مراقبت های بهداشتی شخصی در تصمیم باشید.

تا حد زیادی بیاموزید: بازمانده بیشتر سرطان ها سینه دوگانه به دنیا آورد

همراه خود ۹۹۴-۹۹۴-۸۰۱۰ +۹۱ تصمیم بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود متخصصان پزشکی Credihealth صحبت کنید. رایگان. در محدوده دکتر متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلینیک صحیح، ارزیابی ارزش معامله با اجتناب کرده اند امکانات مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز رسانی دیر یا زود پزشکی کمک بگیرید
کمک پزشکی

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر