20
شهریور

خوردن ماهی سالمون چند اونس در هفته امن است؟ : غذای مقوی


مقدار زیادی از این پول در هفته نیست ؛ اما ممکن است اینطور باشد همه هفته ها مسمومیت شدید به جیوه بیشتری نیاز دارد ، اما جیوه می تواند مقادیر زیادی را در مدت زمان طولانی تجمع داده و مصرف کند.

ماهی قزل آلا مانند ماهی تن ، بسته به گونه ها و شرایط ، مانند مزرعه ، جنگل و محل ، از نظر محتوای جیوه متفاوت است ، بنابراین تعداد دقیق آن ممکن نیست ، اما متوسط ​​است.