دادستان مرکز خراسان: برای قطع دست سارقان حتما قانون را اجرا می کنیم – پایگاه خبری مدآرا


گزارش کردن پایگاه خبری مدرا; دادستان مرکز خراسان رضوی در گفت و گو با روزنامه همشهری با بیان اینکه دستگاه قضایی به متخلفان و تخریب کننده نظم عمومی جامعه رحم نمی کند، گفت: «در صورت وقوع جرایم سرقت دارای ۱۶ شرط برای صدور حکم حد (قطع دست)، «قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به سروصدای خارجی به این گونه جرایم رسیدگی و به قطع یا حتی قتل رأی داده اند».

وی افزود: مصداق بارز این احکام مواردی است که اکنون در مرحله اجراست و باید قوانین را طی کند و سایر موارد نیز در مرحله اجراست، گزینه های قطع ارائه کنید.