22
شهریور

دانشگاه هاروارد می گوید حداکثر ویتامین A در روز فقط 10000 IU استاگر واقعاً این حداکثر مبلغی است که آنها پیشنهاد نمی کنند ، سیب زمینی یا هویج برای شما چقدر خوب است؟ 1 سیب زمینی بزرگ حاوی حدود 20،000 IU و فقط 2 FL آب هویج بیش از 11،000 IU به شما می دهد. چه چیزی را نمی توانم ببینم؟

ارائه شده توسط / u / IronClark
[comments]