دخترم از انتخابات جهانی کاهش وزن انصراف داد!داخل ورزشگاه در خبرها نوشت: علی مرادی پس از برکناری از ریاست فدراسیون وزنه برداری ایران، از ریاست فدراسیون جهانی استعفا داد.

این دختر سال گذشته مورد انتقاد وزنه برداران برتر ایران قرار گرفته بود و در نهایت سجاد انوشیروانی، دارنده مدال نقره المپیک ۲۰۱۲ لندن جایگزین او شد.

شکایت حقوقی انوشیروانی منجر به لغو و لغو انتخابات فدراسیون وزنه برداری ایران شد.

یک دختر بدون حمایت فدراسیون وزنه برداری ایران نمی تواند در انتخابات فدراسیون جهانی شرکت کند. انتخابات هفته آینده در آلبانی برگزار می شود.

این دختر هنوز نامزدی ریاست جمهوری خود را انصراف نداده است، اما به فدراسیون جهانی اطلاع داده شده که فدراسیون ایران رئیس جدیدی دارد.

علی مرادی نمی تواند در انتخابات فدراسیون جهانی وزنه برداری شرکت کند. بر اساس ماده ۱۷ فرمان هفدهم قانون ثروت بین المللی، نماینده انجمن ملی وزن در کنگره باید رئیس، معاون رئیس جمهور، دبیر کل یا عضو هیئت مدیره فدراسیون باشد.