در کنفرانس ها مداحان دلیل موجهی برای انتقاد نکردن از وضعیت اقتصادی دارند!


جعفر اکبرزاده مداح مشهد در پاسخ به این سوال که آیا مداحان در ایام محرم امسال از وضعیت اقتصادی کشور انتقاد کردند، گفت: تا جایی که در شهر مشهد دیده ام چیزی نشنیده ام که کسی گلایه یا انتقاد کند. تو. “بودن

کاندیدا نوشت: جعفر اکبرزاده مداح مشهد در پاسخ به این سوال که آیا مداحان از وضعیت اقتصادی کشور در ماه محرم امسال انتقاد دارند، گفت: تا جایی که در محدوده مشهد دیده ام چیزی نشنیده ام. در این مورد، به طوری که هیچ کس اعتراضی نکرد.» یا پول درآورده

کمتر شنیده ام که کسی وارد این دره شده باشد. مشهد جایی که ما هستیم امسال “این بسیار نادر است و می تواند تا ۵٪ باشد.”

مداحی مشهدی: مداحان در جلسات دلایل موجهی دارند تا از وضعیت اقتصادی انتقاد نکنند تا سروصدا به پا نشود.

وی در خصوص دلیل انتقاد نکردن مداح به دولت گفت: در واقع هرکس فضای خود را دارد، منتقدان سعی می کنند در این مورد صحبت نکنند تا دشمن از این فضا استفاده نکند که این فضا بد است و مشکل ایجاد می کند. در نهایت عده ای از این موج در دنیای واقعی استفاده می کنند، مرکز مدافان در این زمینه به خوبی عمل کرده است.

اکبرزاده در پاسخ به این سوال که آیا انجمن مداحان به این موضوع اشاره کرده است یا خیر، گفت: خیر گفته نشده است، در جلساتی که داشته ایم سخنرانان چیزی نگویند که باعث هرج و مرج شود. آنها نمی دانند و نمی توانند به سؤال پاسخ دهند، موج ایجاد می کنند، بنابراین از این کار اجتناب شد.»

این مداح همچنین در پاسخ به این سوال که آیا جریان مداح برای نقد حدی قائل شده است، گفت: خیر، الان هم حدی وجود ندارد و وقتی کسی صحبت می کند، نمی شود و در تعارض قرار می گیرد، زیرا به هر حال موضوع بحث است. روز و در کشور یکی است که آن را دارد. اما نمازگزاران سعی می کنند در این امر شرکت نکنند زیرا روح جلسه را از بین می برد».