دستاوردهایی با دستگیری مدیران به اتهام فساد مالی!


نویسنده- رضا امیری: تاکنون بازداشت دو منتخب در دولت سیزدهم رسانه ای شده است. یکی در وزارت راه و شهرسازی و دیگری در شرکت تامین اجتماعی.

اگرچه خبر انتصاب این دو مدیر با اطلاعیه های زیادی مبنی بر جذب جوانان یاغی همراه بود، اما پس از انتشار خبر دستگیری آنها در فضای مجازی، زبان وزیر یا رئیس قوه مجریه باز شد و آنها هم همین موضوع را به اشتراک می گذارند. صدا ; حدس نزنید، اسم نبرید، بگذارید مقامات قضایی رسیدگی کنند.

علاوه بر این، این دستگیری به تحقیقات داخلی دولت نیز مربوط می شود و رئیس سازمان تامین اجتماعی می گوید فساد دو ماه پیش مدیرعامل است اما منتظر می مانیم تا مدارک بیشتری به دست بیاوریم. یعنی به جای پاسخ به این که چرا فساد از سوی این افراد اتفاق می افتد، دستگیری نیز موفقیت محسوب می شود!

نکته عجیب هر دو دستگیری طبق اخبار منتشر شده این است که ارزهای خارجی در وسط قرار دارند!