دستورالعمل جدید ابلاغ الکترونیکی سازمان مالیاتی صادر شد


شنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۱ – ۲۳:۵۰

مالیات

تهران (پانا) – بر اساس دستورالعمل جدید سازمان امور مالیاتی کشور، کلیه اسناد مالیاتی ارسالی در سامانه های الکترونیکی این سازمان به صورت خودکار در حساب مودیان قرار می گیرد و به اطلاع مودیان می رسد.

بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، بر اساس دستورالعمل جدید این سازمان، کلیه اسناد مالیاتی که از طریق ابزار الکترونیکی سازمان ارائه می شود؛ به صورت خودکار به حساب کاربری مودیان به آدرس my.tax.gov.ir اضافه می شود و همزمان پیامک نیز برای آنها ارسال می شود.

مودیان پس از بارگذاری اسناد در حساب کاربری، ده روز فرصت دارند تا با مراجعه به حساب کاربری خود، اسناد بارگذاری شده را مشاهده کنند. ظاهر کاغذ دستور ابلاغ به وام گیرنده است و تمام آثار ابلاغ واقعی مربوط به آن است.

در صورتی که مؤدی ظرف ۱۰ روز از تاریخ تسلیم اسناد مالیاتی، حساب کاربری خود را ذکر نکند، روز یازدهم، تاریخ ابلاغ رسمی محسوب می شود.

در صورتی که روز یازدهم مصادف با روز تعطیل/رسمی یا عمومی باشد، اولین روز پس از تعطیلات مذکور، تاریخ ابلاغ محسوب می شود.