دستورالعمل سمت های تدریس اعلام شد


در نشریه شماره چهار “کارگروه اجرایی رتبه بندی تدریس”؛

پنجشنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ – ۱۷:۳۱

שוור ו נשתא דר מדרסה-3

تهران (پانا) – «کارگروه اجرایی رتبه بندی معلمان» با صدور اطلاعیه ای دستورالعمل های قانونی را در خصوص رتبه بندی معلمان منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، در این اطلاعیه آمده است:

با توجه به آغاز فرآیند خود توضیحی و مستندسازی در نظام ارزشیابی معلمان، کتاب نظام ارزشیابی جهت اطلاع و استفاده در اختیار همکاران محترم قرار می گیرد.

معلمان می توانند خط مشی را از اینجا دانلود کنند.