دستور دادستان آلمان برای رسیدگی قضایی به مرگ هوشنگ ابتهاج!


پس از شکایت یکی از فرزندان هوشنگ ابتهاج به دستگاه قضایی آلمان، دادستانی آلمان از انتقال جسد وی به ایران جلوگیری کرد و همه چیز را به زمان دیگری موکول کرد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از خانه موسیقی ایران، پس از شکایت یکی از فرزندان هوشنگ ابتهاج به دستگاه قضایی آلمان، دادستانی آلمان از انتقال جسد وی به ایران جلوگیری کرد و همه چیز را به آینده موکول می کند!

اختلافات شدید فرزندان سایه، انتقال جسد وی به ایران را متوقف کرده است و با توجه به اینکه پرونده همچنان در دادگاه های آلمان ادامه دارد، مشخص نیست جسد این شاعر قدیمی و نامدار کجاست، چه زمانی به ما منتقل می شود. کشور؟ .

بر اساس این گزارش، به دلیل شکایت یکی از دختران این شاعر فقید، ضمن ممانعت از انتقال جسد وی به کشور، دادستانی آلمان تصمیم گیری در این خصوص را به ارائه نتایج تحقیقات موکول کرد. همچنین با پیگیری ها مشخص شد دادگاه نامه نگاری کودک سایه روز دوشنبه هفته جاری برگزار می شود.