دستگیری مدیران ایستگاه های مخفی، منشی ها و نویسندگان سایه / پاسخ نماینده مجلس – مرکز خبر مدارا


بر اساس گزارش ها دکه روزنامه مدارا؛ oبخش‌هایی از ایستگاه‌های نیمه‌مخفی، اسرار و منشی‌ها به اتهام تشویش اذهان عمومی و انتشار اسناد منتخب توسط سازمان اطلاعات سپاه شناسایی و بازداشت شدند.

مدیران این کانال ها در مدت تصدی خود از یک جای خالی قانونی در مدیریت سایت ملی و بستر نمایندگی تلگرام استفاده کردند.

آنها با انتشار اسنادی با کیفیت بالا درصدد جلب اعتماد بخشی از مخاطبان و ایجاد تنش بین مسئولان کشور با انتشار اطلاعات نادرست و گمراه کننده بودند.

ملک شریعتی نیاسر، نماینده تهران در شورای مشورتی مسلمانان در واکنش به این خبر در توئیتی نوشت: