14
شهریور

دسرها در حد اعتدال …: غذا


آنها گفتند که اعتدال در تعریف به این معناست که در همه حال و زیاده روی نکنید.

بروکلی یا سیب بخورید – مردم عادی می توانند هر زمان که بخواهند هر چقدر که می خواهند غذا بخورند. بروکلی یا سیب بیشتر به طور متوسط ​​باعث بهبود سلامت یا حداقل بدتر شدن آن نمی شود.

کیک های شکلاتی ، بستنی ، شکر و … اگر آنها را دائما یا بیشتر بخورید هیچ فایده ای نخواهد داشت.

غذای سالم را می توان به دلخواه مصرف کرد. غذاهای کمتر ناسالم یا مضر باید محدود شوند.

این منجر به این پیشنهاد می شود که دسرها را “خوش طعم” و “معتدل” کنید-نه در همه زمانها ، اما بیش از حد.