31
شهریور

دوستم از کاهش وزن زیاد بدون هیچ نیتی شکایت کرده است ، زیرا او در شام کربوهیدرات نمی خورد؟ : غذای مقوی


او رژیم غذایی خود را تغییر داد زیرا دیگر با مادربزرگش زندگی نمی کند ، سپس به من گفت که در 3 ماه 8 کیلوگرم وزن کم کرده است و او می گوید که صبحانه کیک کره ای می خورد ، برنج همراه با لوبیا ، مرغ و سبزیجات مختلف را برای ناهار می خورد. گفت هر شب فقط یک املت پنیر می خورد